Welkom op telefooncellen.be

Welkom op telefooncellen.be!

Met deze website willen we u als bezoeker graag mee terugnemen in de tijd, een tijd waarin men kon telefoneren op de hoek van de straat. Niet met een GSM, zoals bijna iedereen de dag van vandaag, maar vanuit een klein hokje op de openbare weg, in een publiek gebouw, of op nog talloze andere plaatsen.
Op 1 juni 2015 verdween officieel de laatste Belgische telefooncel, aan het Middelheimmuseum te Wilrijk. Maar er is zoveel geschiedenis aan dat moment vooraf gegaan (en ook nog nagekomen), die nergens op structurele wijze werd bijgehouden.
Dat vonden we dusdanig jammer, dat deze website poogt aan deze lacune een einde te stellen.

Alvast veel leesplezier, en als u vragen, opmerkingen of wat dan ook wil doorsturen: e-mail!

English summary: the website telefooncellen.be aims to publish as much information as possible about the now extinct Belgian payphones. As the author's primary language is Dutch, this website is written in Dutch. Feel free to browse these pages and if you want more information or have any questions, do not hesitate to get in touch by clicking the e-mail link just above this paragraph.

Wim Geukens